Badania nieniszczące

Badania wizualne

Aparatura: oświetlenie naturalnym lub sztuczne o minimalnej wartości 500lx.

Wymagany poziom jakości złącza: PN-EN ISO 5817:2023-08

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 17637:2017-02, PN-EN ISO
6520-1:2009, PN-EN ISO 5817:2023-08

Badania penetracyjne

Aparatura: Luksomierz typ LX 1010BS

Odczynniki: Zmywacz, penetrant, wywoływacz

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 3452-1:2021-12, PN-ENISO
3059:2013-06, PN-EN ISO 5817:2023-08, PN-EN ISO 23277:2015-05

Wymagany poziom jakości złącza: PN-EN ISO 5817:2023-08: B

Wymagany poziom akceptacji: PN-EN ISO 23277:2015-05

Badania radiograficzne rentgenowskie

Aparatura: Aparat rentgenowski, typ ERESCO 42MF4

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 5817:2023-08, PN-EN ISO
17636-1:2023-02, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 10675-1:2017-02, PN-EN 12681-
1:2018-01

Wymagany poziom jakości złącza wg PN-EN ISO 5817:2023-08, wg katalogu E446

Wymagany poziom akceptacji wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02, wg katalogu E446

Wymagana jakość obrazu IQI wg PN-EN ISO 17636-1:2023-02, PN-EN 12681-1:2018-01

Wymagana gęstość optyczna wg PN-EN ISO 17636-1:2023-02, PN-EN 12681-1:2018-01

Badania ultradźwiękowe

Aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy typ USM 35XS

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-89/M-70055/01, PN-89/M-70055/02,
PN-EN 1712:2001, PN-EN 1714:2002/A1:2005, PN-EN ISO 6520:2009, PN-EN ISO
5817:2009. PN-EN 14127:2006, PN-EN 583-1:2001, PN-EN 583-1/A1:2006

Wymagany poziom jakości złącza wg PN-EN ISO 5817:2023-08

Wymagany poziom akceptacji wg PN-EN ISO 11666:2018-04

Badania ultradźwiękowe – pomiar grubości grubościomierzem

Aparatura: Grubościomierz ultradźwiękowy, FISHER Dualscope; Karl Deutsch 1075.005

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN EN 12680-1:2005, PN EN 12680-
2:2005, PN-EN ISO 22232 1-3:2021-03, PN-EN ISO 16809:2019-08, PN-EN ISO 16810:2014-
06, PN-EN ISO 16827:2014-06

Badania magnetyczno-proszkowe

Aparatura: Defektoskop jarzmowy typ MY-2, Jarzmo magnetyczne typ Magnetic YOke 220V-
5m, Defektoskop Elektromagnes ręczny PARKER typ B300S, Defektoskop Elektromagnes
ręczny typ MR-51

Odczynniki: Zawiesina czarna MT / MR76, Zawiesina biała MT / MR72, Koncentrat
fluorescencyjny MT-UV R65F

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 17635:2017-02, PN-EN ISO
23278:2015-05, PN-EN ISO 9934-1:2017-2, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 23278:2015-
05, PN-EN ISO 9934-1:2017-2, PN-EN ISO 6520-1:2009

Badania wizualne tworzyw sztucznych

Aparatura: oświetlenie naturalnym lub sztuczne o minimalnej wartości 500lx.

Wymagany poziom jakości złącza: PN-EN 13067:2021-02

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 13100-1:2017-07, PN-EN 13067:2021-02, PN-EN 12814-8:2021-07, PN-EN 14728:2019-03

Badania niszczące

Badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6892-1:2020-05

Badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania złączy spawanych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 4136:2022-12, PN-EN ISO 15614-1:2017-08

Badania własności mechanicznych – statyczna próba zginania wyrobów hutniczych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 7438:2006

Badania własności mechanicznych – statyczna próba zginania złączy spawanych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: 5173:2023-06

Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

Aparatura: Mikroskop metalograficzny odwrócony ZEISS typ AXIOVERT 25, Mikroskop metalograficzny prosty typ NIKON ECLIPSE LV150N

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 17639:2022-07, PN-EN ISO 5817:2023-08, PN-EN ISO 15614-1:2017-08

Badania własności mechanicznych – próba udarności wyrobów hutniczych

Aparatura: Młot udarnościowy Charpy’ego typ PS 30 

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 148-1:2017-02

Badania własności mechanicznych – próba udarności złączy spawanych

Aparatura: Młot udarnościowy Charpy’ego typ PS 30

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 9016:2022-09, PN-EN ISO 148-1:2017-02, PN-EN ISO 15614-1:2017-08

Badania własności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Brinella

Aparatura: Twardościomierz Binella, typ HPO-250 ; ( HV10 ) / MIC10

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6507-1:2018-05, PN-EN ISO 6507-2:2018-05, PN-EN ISO 6507-3:2018-05, PN-EN ISO 6507-4:2018-05, PN-EN ISO 9015-1:2011

Badania własności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Rockwella

Aparatura: Twardościomierz Rockwella, typ Nexus 605RSB

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6508-1:2016-10, PN-EN ISO 6508-2:2015-04, PN-EN ISO 6508-3:2015-05

Badania własności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Vickersa

Aparatura: Twardościomierz uniwersalny, typ HPO-250, ( HV10 ) / MIC10, MATSUZAWA / VMT-X3S

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6507-1:2018-05, PN-EN ISO 6507-2:2018-05, PN-EN ISO 6507-3:2018-05, PN-EN ISO 6507-4:2018-05, PN-EN ISO 9015-1:2011

Badania własności technologicznych – próba łamania

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ ESTH-Z100, EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 1320:1999

Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe wyrobów hutniczych

Aparatura: Mikroskop metalograficzny odwrócony ZEISS typ AXIOVERT 25, Mikroskop metalograficzny prosty typ NIKON ECLIPSE LV150N 

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 9017:2018-03, PN-EN ISO 5817:2023-08

Badania składu chemicznego stopów Fe-C, oraz metali nieżelaznych

Aparatura: Spektometr typ Spectrotest; Spektrometr XRF Delta/ DPO-2000-CC

Badanie zawartości ferrytu

Aparatura: Ferrytoskop typ FMP3B z sondą GAB1.3 D

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 8249:2018-11

Badanie szczelności powłok

Aparatura: Pompa próżniowa + przyssawka V-260SV; ciśnieniomierz sprężynowy

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 1593:2004-10, PN-EN ISO 20484:2017-06, PN-EN 1779:2002-08/A1:2006, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 5817:2023-08

Badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania tworzyw sztucznych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 13067:2021-02, PN-EN 12814-8:2021-07, PN-EN 12814-2:2021-06, PN-EN 13100-1:2017-07

Badania własności mechanicznych – statyczna próba zginania tworzyw sztucznych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 13067:2021-02, PN-EN 12814-8:2021-07, PN-EN 12814-1:2002, PN-EN 13100-1:2017-07

Badania własności mechanicznych – statyczna próba oddzierania tworzyw sztucznych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EWAW-W1000, Zwick / Roell BTC-HYPU480.001, EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 13067:2021-02, PN-EN 12814-4:2018-05, PN-EN 13100-1:2017-07

Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe tworzyw sztucznych

Aparatura: Mikroskop metalograficzny odwrócony ZEISS typ AXIOVERT 25, Mikroskop metalograficzny prosty typ NIKON ECLIPSE LV150N 

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 14728:2019-03, PN-EN 12814-5:2002, PN-EN 13067:2021-02

Szkolenia

W ofercie firmy OLTECH Badania Szkolenia Badania Ekspertyzy znajdują się szkolenia modułowe otwarte, szkolenia wewnętrzne, konferencje i seminaria. Specjalnością firmy jest realizacja kompleksowych i wielomodułowych programów szkoleniowych, które przygotowywane są w stałej współpracy z Klientem i instytucjami certyfikującymi. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów firma OLTECH posiada bardzo bogatą ofertę szkoleniową, obejmującą: 

Kursy spawalnicze:

Firma OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 683 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

Podstawowe kursy spawania wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-05/IS17 w metodach:

  1. spawanie stali elektrodami otulonymi – 111;
  2. spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MIG/MAG) – 131/135;
  3. spawanie łukowe stali drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – 136;
  4. spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) – 141;
  5. spawanie gazowe blach doczołowych – 311;

 

Powyższe  szkolenia obejmują wszystkie grupy materiałowe zgodnie z normami
PN-EN ISO 9606-1, PN EN ISO 9606-2. Absolwenci kursów, po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym.

Kryteria doboru uczestników:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe lub zawodowe
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg norm PN-EN ISO oraz wytycznych Instytutu Spawalnictwa, składają się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy kandydaci otrzymują odpowiednio przygotowany komplet materiałów dydaktycznych, umożliwiających właściwe przygotowanie z części merytorycznej.

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów: 

Kurs kończy się otrzymaniem książeczki spawacza lub wpisem do książeczki już posiadanej wydanej przez Instytut Spawania w Gliwicach, oraz certyfikatem spawacza wg normy PN EN ISO 9606-1. Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu oraz uzyskania uprawnień pod nadzorem TÜV.

Nasz ośrodek prowadzi również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ich terminu ważności, oraz aktualizuje certyfikaty wg normy  PN EN ISO 9606-1.

Ponadpodstawowe kursy spawania zgodnie z normami PN-EN ISO 9606 wg Warunków INSTYTUTU SPAWALNICTWA.

Warunkiem zakwalifikowania się na ponadpodstawowy kurs spawania jest posiadanie ważnego Świadectwa Egzaminu Spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 ze zdanym egzaminem na określoną metodę zgodnie z PN EN ISO 9606-1

 

Sale szkoleniowe

W ofercie firmy OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy znajdują się 2 sale szkoleniowo-wykładowe o kubaturze 55 m2 każda, wyposażone w projektory multimedialne, ekrany. 

 

Dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów możemy zapewnić obsługę cateringową dla uczestników szkoleń oraz wykładowców. Ponadto dla osób zainteresowanych noclegami w Bydgoszczy zapewniamy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

 

Dokumenty do pobrania:

2023 - Copyright - Oltech - Made with 💙 by workbee.design 🐝
Top crossmenu