Oferta szkoleniowa

            W ofercie firmy OLTECH Badania Szkolenia Badania Ekspertyzy znajdują się szkolenia modułowe otwarte, szkolenia wewnętrzne, konferencje i seminaria. Specjalnością firmy jest realizacja kompleksowych i wielomodułowych programów szkoleniowych, które przygotowywane są w stałej współpracy z Klientem i instytucjami certyfikującymi.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów firma OLTECH posiada bardzo bogatą ofertę szkoleniową, obejmującą:

Kursy spawalnicze:

Firma OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 683/2013 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

            Podstawowe kursy spawania wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-05/IS17 w metodach:

1)     spawanie stali elektrodami otulonymi – 111;

2)     spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
        (MIG/MAG) – 131/135;

3)     spawanie łukowe stali drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – 136;

4)     spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) – 141;

5)     spawanie gazowe blach doczołowych – 311;

 

Powyższe  szkolenia obejmują wszystkie grupy materiałowe zgodnie z normami PN-EN 287-1:207, PN-EN 287-2 oraz PN EN ISO 9606. Absolwenci kursów, po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym.

Kryteria doboru uczestników:

• ukończone 18 lat

• wykształcenie minimum podstawowe lub zawodowe

• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg norm PN-EN oraz wytycznych Instytutu Spawalnictwa, składają się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy kandydaci otrzymują odpowiednio przygotowany komplet materiałów dydaktycznych, umożliwiających właściwe przygotowanie z części merytorycznej.

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów:

Kurs kończy się otrzymaniem książeczki spawacza lub wpisem do książeczki już posiadanej wydanej przez Instytut Spawania w Gliwicach, oraz certyfikatem spawacza wg normy  EN 287-1 oarz PN EN ISO 9606-1. Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu oraz uzyskania uprawnień pod nadzorem TÜV.

 

   Nasz ośrodek prowadzi również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ich terminu ważności, oraz aktualizuje certyfikaty wg normy  PN-EN 287-1 oraz 9606-1.

 

      Ponadpodstawowe kursy spawania zgodnie z normami PN-EN 287-1, 287-2 oraz PN-EN ISO 9606 wg Warunków INSTYTUTU SPAWALNICTWA.

Warunkiem zakwalifikowania się na ponadpodstawowy kurs spawania jest posiadanie ważnego Świadectwa Egzaminu Spawacza wg PN-EN 287-1 oraz PN EN ISO 9606-1 ze zdanym egzaminem na określoną metodę.


Sale szkoleniowe

            W ofercie firmy OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy znajdują się 2 sale szkoleniowo-wykładowe o kubaturze 55 m2 każda wyposażone w projektory multimedialne, ekrany. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia szkoleń komputerowych. Nasza placówka posiada  20 stanowisk komputerowych, z dostępem do sieci internetowej, wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point).

 

Dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów możemy zapewnić obsługę cateringową dla uczestników szkoleń oraz wykładowców. Ponadto dla osób zainteresowanych noclegami w Bydgoszczy zapewniamy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

 

Aby przybliżyć przyszłym klientom obraz naszego ośrodka zamieszczamy kilka zdjęć:

 

Sala komputerowa:

 salakomputerowasalakomputerowa2

 

Sala wykładowa:

salawykladowasalawykladowa2

 

Łazienka:

lazienka

 

Szatnie:

szatniaszatnia2

 

Umywalnia:

umywalnia

 

Pomieszczenie socjalne:

pomieszczeniesocjalnepomieszczeniesocjalne2

 

Spawalnia:

 spawalniaspawalnia2

 

Prasa:

prasa

 

Wiertarka, szlifierka:

szlifierka