Badania nieniszczące i niszczące

1. Badania wizualne

Aparatura: oświetlenie naturalnym lub sztuczne o minimalnej wartości 500lx.

Wymagany poziom jakości złącza: PN-EN ISO 5817:2014-05

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 17637:2011, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 5817:2014-05, PN-EN 13018:2004, PN-EN ISO 17637:2011

 

2. Badania penetracyjne

Aparatura: Luksomierz typ LX 1010BS

Odczynniki: Zmywacz, penetrant, wywoływacz

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 3452-1:2013-08, PN-EN ISO 5817:2014-05, PN-EN ISO 23277:2015-05

Wymagany poziom jakości złącza: PN-EN ISO 5817:2014-05

Wymagany poziom akceptacji: -EN ISO 23277:2015-05

 

3. Badania radiograficzne rentgenowskie

Aparatura: Aparat rentgenowski,  typ MXR 301

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 5817:2014-05

Wymagany poziom jakości złącza wg PN-EN ISO 5817:2014-05  

Wymagany poziom akceptacji wg PN-EN ISO 10675-1:2013-12   

Wymagana jakość obrazu IQI wg PN-EN ISO 17636-1:2013-06

Wymagana gęstość optyczna wg PN-EN ISO 17636-1:2013-06

 

4. Badania ultradźwiękowe

Aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy typ USM 35XS

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 11666:2011, PN-EN ISO 17640:2011, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 5817:2014-05. PN-EN 14127:2011, PN-EN ISO 16810:2014-06

 

5. Badania ultradźwiękowe – pomiar grubości grubościomierzem

Aparatura: Grubościomierz ultradźwiękowy, Typ SONO M410; Głowica: METRISON M70

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 14127:2011, PN PN-EN 14127:2011, PN-EN ISO 16810:2014-06, PN-EN ISO 16810:2014-06.

 

6. Badania magnetyczno-proszkowe

Aparatura: Defektoskop typ AC230

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 17638:2010,PN-EN ISO 9934-1:2005, PN-EN ISO 23278:2015-05, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 5817:2014-05

 

II. Badania niszczące:

 

7. Badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: -EN ISO 6892-1:2010

 

8. Badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania złączy spawanych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 4136:2011;PN-EN 876:1999 

 

9. Badania własności mechanicznych – statyczna próba zginania wyrobów hutniczych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 7438:2006

 

10. Badania własności mechanicznych – statyczna próba zginania złączy spawanych

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 5173 :2010

 

11. Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

Aparatura: Mikroskop optyczny typ Epityp2

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN 1321:2000, PN-H-04507-00:1984, PN-H-04507-00:1984, PN-H-04507-01:1984, PN-H-04507-01:1984 /Az1:1998, PN-H-04507-02:1984, PN-EN ISO 3887:2005,  PN-H-04510:1964

 

12. Badania własności mechanicznych – próba udarności wyrobów hutniczych

Aparatura: Młot udarnościowy Charpy’ego typ PSW 300

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 148-1:2010

 

13. Badania włsności mechanicznych – próba udarno�ci złączy spawanych

Aparatura: Młot udarnościowy Charpy’ego typ PSW 300

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 9016:2011; PN-EN ISO 148-1:2010

 

14. Badania własności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Brinella

Aparatura: Twardościomierz Binella, typ B-2

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6506-1:2014-12, PN-EN ISO 6506-2:2014-12, PN-EN ISO 6506-3:2014-12

 

15. Badania własności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Rockwella

Aparatura: Twardościomierz Rockwella, typ PRL610

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6508-1:2015-04, PN-EN ISO 6508-2:2015-04, PN-EN ISO 6508-3:2015-05, PN-EN ISO 6508-1:2015-04, PN-EN ISO 9015-1:2011

 

16. Badania włsności mechanicznych – pomiar twardości sposobem Vickersa

Aparatura: Twardościomierz uniwersalny, typ HPO-250

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 6507-1:2007, PN-EN ISO 6507-2:2007, PN-EN ISO 6507-3:2007, PN-EN ISO 6507-4:2007

 

17. Badania włsności technologicznych – próba łamania

Aparatura: Maszyna wytrzymałościowa, typ EU-40

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 9017:2014-01

 

18. Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe wyrobów hutniczych

Aparatura: Mikroskop optyczny typ Epityp2

 

19. Badania składu chemicznego stopów Fe-C, oraz metali nieżelaznych

Aparatura: Spektometr typ LAV05

 

20. Badanie zawartości ferrytu

Aparatura: Ferrytoskop typ FMP30 z sondą GAB1.3 D

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 8249:2005

 

21. Pomiar grubości suchych powłok

Aparatyra: Deltascope typ FMP 10

Badanie i ocena wykonywana na podstawie norm: PN-EN ISO 19840:2009;  

PN-EN ISO 2808:2008